Stažení plné verze 7
(pro podélné profily v. 4)

Aktualizace

Situace 7 (AutoCAD)

23.03.18  
Situace 7 (DesignCAD) 15.01.18  
Situace 7 (Microstation) 15.01.18  
Situace 7 (Bricscad, ZWCAD, progeCAD, DraftSight, 4MCAD, CADKON+) 19.04.18  

Manuál v. 7

 

Přehled novinek programu Situace 7 (v porovnání s verzí 5):

Situace 7:
Bylo dopracováno okno pro zpracování výškopisu. Výškopis lze do Situace načíst buď z textového souboru (jako u programu Import XYZ) nebo odečtem ze situační mapy bod po bodu.
Bylo dopracováno okno náhledu na probíhající odečet.
Bylo dopracováno generování trojúhelníkové sítě nad výškopisem.
Byl dopracován přenos průsečíků sítě a trasy (t.j. lomových bodů terénu) do seznamu Situace. Body a entity v seznamu jsou nyní graficky a barevně rozlišeny.
Byl přepracován nástroj pro přesouvání posledního odečteného bodu do těla seznamu. (Odečet zapomenutého bodu).
Náhled byl doplněn o zadání povinných spojnic (na trojúhelníkové síti). To umožňuje přesné odečtení výškových bodů zejména při generování podkladů pro příčné řezy (zaměření vyjetých kolejí, opěrných zídek atp.).
Do náhledu lze nyní naimportovat i seznam výškopisných bodů trasy (zaměření při rekonstrukci). Přenos těchto bodů do trasy se potom provádí pomocí "červeného magnetu".
Guma provádí mazání výškopisných bodů, které jsou vzdálené od trasy a nemají význam pro tvorbu výškových lomů na trase.
Do parametrů náhledu byly přidány tyto prvky:

Minimální vzdálenost lomových bodů. Tím je možné redukovat nadměrnou "podrobnost" výškových bodů terénu.

Vypustit spojnice delší než ... : Tímto opatřením se významně redukuje čas pro sestavení trojúhelníkové sítě, protože vyhledávání nejdelších spojnic je časově nejnáročnější. Přitom význam dlouhých spojnic je mizivý. Lze je tak jako tak nahradit povinnými spojnicemi.

Čistit seznam v hlavním oknu: potlačením tohoto parametru je možné přidávat do hlavního seznamu Situace lomové body několika linií. Naopak po zavedení parametru lze generovat a přenášet lomové body terén opakovaně s nastavením různých přenosových parametrů.

Program je vybaven kontrolou aktuálnosti daného sestavení (automatické aktualizace).