Cena upgrade Výpočtu vodovodní sítě na verzi 4.0

 Program: Verze Cena upgrade (bez DPH)

 

 Výpočet vodovodní sítě  z verze 1.0 na verzi 4.0 1980,- Kč

 

 Přehled novinek v programu (v porovnání s verzí 1):

Program je vybaven datovým panelem "Schéma". Tento panel nahrazuje pole tlačítek (známé z verze 1). Zde se provádí sestavení schématu vodovodní sítě. Panel schéma se stává jednotícím prvkem mezi programy Výpočet vodovodní sítě 4, Podélný profil voda, plyn 4, a Přehledný podélný profil vodovodu 4. To umožňuje vzájemnou přenositelnost dat mezi těmito programy.

Panel schéma také dovoluje zapojit do návrhu sítě program Situace 7 (import souboru cdf4vod na jednotlivé řady). Situace 7 tak přebírá úlohu odečetu vzdáleností (a případně i výšek) jednotlivých uzlů.

Program nyní umožňuje zadat až 4 zdroje (vodojemy).

Byl přepracován algoritmus analýzy schématu okruhových sítí. Proto bylo možno vypustit část programu "Okruhy určit ručně"  (známou z verze 1.2). Analýza je nyní schopná určit všechny okruhy na libovolně komplikovaném schématu.
Byl přepracován algoritmus vyvažování okruhů a diagonál při hydraulickém výpočtu. To vede ke zpřesnění výsledků (týká se složitých okruhových sítí).
Byly přepracovány formulář výsledků a formulář zadání. I když může být formulář značně rozměrný, není třeba se obávat, že by se text nevešel do sloupce, nebo všechny sloupce nevešly na papír. V případě potřeby program provádí zúžení písma tak, aby se vždy vše vytisklo.
V hlavním okně programu se vykresluje obrázek schématu. Po provedení výpočtu je navíc vykreslen směr toku vody a kóty hydrodynamického tlaku.
Program je vybaven modulem pro automatické aktualizace.

K provedení kontroly a následné aktualizaci je nutné připojení počítače k internetu. Kontrolu je možné provádět ručně: z menu O programu / O programu sit_voda_4.

Kontrolu dostupnosti aktualizačního balíčku je možné provádět také automaticky, ihned při startu programu.