Ceny upgrade Přehledného podélného profilu vodovod na verzi 4.0

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

Přehledný podélný profil vodovod

 4.0

3980,- Kč

Situace

 7.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Přehledný podélný profil vodovod 4 ve srovnání s verzí 3:
Program zpracovává v jednom souboru celou vodovodní síť.

K tomuto účelu program používá panel s názvem Schéma (známý panel z Podélného profilu voda, plyn v. 4). Na schématu projektant vybírá řad, se kterým chce pracovat. Zde se určuje topologie sítě. Do schématu se také provádí import dat ze Situace 7.

Při importu dat z podélného profilu voda, plyn v. 4 je přeneseno kompletně celé schéma, a nemusí zde být již nijak dopracováváno (i když je to samozřejmě možné).

Při importu dat ze starší verze Přehledného podélného profilu v. 3 se schéma automaticky sestaví podle větvení, tak jak bylo provedeno na dříve používaném panelu Strom.

Dále je program předpřipraven pro přímý import dat z budoucí nové verze programu Výpočet vodovodní sítě. Panel schéma se tak stává jednotícím prvkem mezi všemi třemi programy a data budou libovolně sdílena mezi výpočtem, podélným profilem a přehledným podélným profilem. Vývojové práce na tomto projektu začnou v únoru 2011.

 

Na všechny datové panely byla zavedena metoda "editace na místě". Například potřebujete změnit kótu tlakové čáry: Jednoduše ťuknete myší na číslo, objeví se zadávací rámeček a vy vepíšete nový údaj. Není již nutné převádět celý řádek na zadávací lištu tlačítkem [Uprav] a nová data vracet zpět do seznamu tlačítkem [Vlož].
Panel název byl doplněn o automatický návrh všech srovnávacích rovin a o posuvníky pro dílčí nebo hromadné změny rovin. Rozprostření rovin také nyní automaticky reaguje na dodatečné změny svislého měřítka výkresu.
  Značky hydraulických parametrů (Q, i, v, L, z) si nyní automaticky zjistí správná čísla ze staničení na které je značka vložena.
Výběr tvaru značky hydraulických parametrů se nyní provádí pomocí panelu s obrázkovými tlačítky.

Bylo doplněno automatické ukládání dat ve zvoleném časovém intervalu a ukládání záložní kopie datového souboru.

Byl doplněn parametr pro otvírání pouze jednoho datového panelu. Žlutá tlačítka z vodorovného nástrojového panelu potom fungují jako přepínač. Při otevření nového panelu je starý automaticky uzavřen.

Program je vybaven kontrolou aktuálnosti daného sestavení (datum poslední změny programu). K provedení kontroly a následné aktualizaci je nutné připojení počítače k internetu. Kontrolu je možné provádět buď ručně: z menu O programu, nebo automaticky při startu programu. Automatické zjišťování dostupnosti aktualizačního balíčku je potřeba v tomto případě povolit v parametrech programu na záložce Systém.