Ceny upgrade Podélného profilu kanalizace a Kubatur kanalizace na verzi 4.0

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

Podélný profil kanalizace 

 4.0

3980,- Kč

Kubatury kanalizace

4.0

2490,- Kč

 

Přehled novinek v programu Kubatury kanalizace 4 ve srovnání s verzí 3:
Program zpracovává v jednom souboru celou kanalizační síť.

Program načítá jeden soubor Podélného profilu kanalizace 4, který obsahuje celou síť.

Všechny datové panely byly doplněny o tlačítka Zpět a Vpřed. V programu lze použít 10 kroků zpět / vpřed.
Všechny datové panely byly doplněny o tlačítka OK a Zruš. Teprve po stisknutí tlačítka OK jsou převzata data z panelu do hlavní datové struktury programu.
Byla doplněna "editace na místě". Jednoduše ťuknete myší na číslo nebo nápis, objeví se zadávací rámeček a vy vepíšete nový údaj. Není již nutné převádět celý řádek na zadávací lištu tlačítkem [Uprav] a nová data vracet zpět do seznamu tlačítkem [Vlož].
Výpočet kubatur:
Byl přepracován panel pro výběr typu ložení. Soubory uložení lze, jako dříve, volit pomocí obrázkových tlačítek, nebo vybírat ze seznamu. Toto je praktické zejména při práci s uživatelskými soubory uložení. Není nutné pamatovat si jméno uživatelského uložení a vepisovat jej do okénka, jednoduše se vybere toto uložení v rozbalovacím seznamu.
 

Bylo zavedeno speciální uložení 9-9-9, které je prázdné. Používá se pro umístění například v chráničkách, v místě dna nádrže a podobně.

Sestavování šachet:

Panel byl zcela přepracován.
Nyní je možné vybírat konkrétní výrobce šachet.
Také je mnohem snazší  doplňovat další výrobce na uživatelské úrovni.
Program sestavuje i šachty se dvěma kónusy.
Bylo doplněno sestavování plastových šachet Wavin a Pipelife.

Byl doplněn seznam poklopů a filtr pro výběr poklopů podle typu A, B, C, D.

Při sestavování šachet je možné pracovat se spádovými prstenci.

  Byl přepracován formulář sestavení šachet, který nyní umožňuje i výpis plastových dílů. Kusovník byl přemístěn na samostatný formulář.
 Panel šachtových den:
Šachtová dna je nyní možné zobrazit nejen v textovém formuláři (jako v předchozí verzi) ale i ve výkrese šachtových den. Tento výkres je možné přímo tisknout nebo ukládat do souboru dwg.
Sestavení uličních vpustí:
Jediný datový soubor uličních vpustí z verze 3 byl rozdělen ve verzi 4 do samostatných datových souborů. Tento přístup umožňuje mnohem snazší doplňování dalších uličních vpustí na uživatelské úrovni.
Rozpočtové panely:
Panely všech průvodců byly doplněny o export výsledků do tabulek Excelu XLS.

Často opakované rozpočtové věty je možné ukládat do šablon:

V rozpočtových panelech je možné pracovat i s uživatelskými ceníky prací nebo materiálu.

Vyhledávání v cenících bylo doplněno o interaktivní vyhledávání. Zápisem klíčového slova je okamžitě filtrován obsah ceníku, zobrazeny jsou pouze věty, které klíčové slovo obsahují.

 

Program byl doplněn o panel Rekapitulace. Tento panel sdružuje data z předchozích rozpočtových panelů. Krycí list je vytvářen ze tří seznamů:
HSV (Hrubá stavební výroba)
PSV (Pomocná stavební výroba)
M (Montáže)