Cena upgrade Hydrotechnického výpočtu kanalizační sítě na verzi 4.0

 Program: Verze Cena upgrade (bez DPH)
Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě  z verze 2.0 na verzi 4.0 2990,- Kč
 z verze 3.0 na verzi 4.0 1490,- Kč

 

 Přehled novinek v programu (v porovnání s verzí 3):

Program nyní umožňuje vkládat do schématu retenční nádrže (odlehčovací komory). Modul je vybaven jednoduchým výpočtem pro stanovení průměru odtokového potrubí podle povoleného odtokového množství, nebo naopak, stanovení odtoku podle použitého odtokového průměru.
Program provádí odměřování délek stok přímo ze situační mapy v CAD programu (AutoCAD, Bentley Microstation, DesignCAD).
Program provádí odměřování ploch dílčích sběrných povodí přímo ze situační mapy v CAD programu (AutoCAD, Bentley Microstation, DesignCAD). Plochu povodí lze také (volitelně) během odečtu vyšrafovat nebo vybarvit a opatřit popisem.

 

Položka Jiné vody byla doplněna o výpočet splašků a možnost zadávat také balastní vodu. Program byl rozšířen o další výsledkový formulář, který zobrazuje zadání potřeb vody pro obyvatelstvo.
  Tisk výsledků je nyní rozdělen do 4 formulářů: Průtoky, Stoky (schéma), Potřeby vody, Rekapitulace.