Situace

Popis:
Program Situace je určen pro odečet souřadnic trasy liniové stavby.
Odečet probíhá ze situační mapy ve zvoleném CAD programu.
Odečtená data slouží k naplnění datových tabulek Podélných profilů ( kanalizace, voda - plyn, komunikace, vodní toky ).

Jedná se o program, který spolupracuje s těmito CAD systémy:

AutoCAD od verze LT98 výše
Bentley Microstation od verze 5 J
Bricscad od verze V9
ZWCAD od verze 2009
progeCAD od verze 2009
DraftSight od verze V1R1.2
DesignCAD od verze Pro 2000
CADKON+ od verze 2015.1

Program provádí odměřování souřadnic Y, X, Z z výkresu (situační mapy). Tyto souřadnice převádí na přírůstkové délkové souřadnice (staničení). Naměřené a spočítané hodnoty ukládá do seznamu. Program rovněž umožňuje rychlé vkládání kót staničení a popisů vrcholových bodů do výkresu. Program generuje trojúhelníkovou síť nad výškopisem a sestrojí lomové body terénu.

Výstupem programu je:
- soubor ve formátu cdf pro podélný profil
- textový soubor vytyčovacích souřadnic
- tabulka Excelu (xls).

Situace 7: stažení DEMO-verze

Aktualizace
Situace 7 (AutoCAD) 23.03.18  
Situace 7 (DesignCAD) 15.01.18  
Situace 7 (Microstation) 15.01.18  
Situace 7 (Bricscad, ZWCAD, progeCAD, DraftSight, CADKON+ 2015.1) 19.04.18  

Manuál

Stažení plné verze, popis novinek na lince: