Výpočet vodovodní sítě 4

Popis:
Program Výpočet vodovodní sítě je určen k dimenzování potrubí vodovodního řadu. Program umožňuje řešit sítě větvené i okruhové. Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla.

Návrh sítě probíhá ve třech krocích:

1) Sestavení schématu. 

Schéma sítě se zadává na matici tlačítek. Tvorba schématu je velice jednoduchá. Projektant zadá v daném místě větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka. Uzly představují bodové odběry, větve představují ulice. Velikost schématu je omezena na 3300 uzlů a 6600 větví. Tvar schématu, počet okruhů ani počet uzlů v okruhu není nijak omezen. 

2) Zadání výpočtových parametrů. 

Výpočtové parametry jednotlivých uzlů a větví se zadávají v přehledných tabulkách. Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.

Parametry větví

délka [m], 
místní ztráty [%] (náhradní délka), 
materiál, (vyjadřuje škálu DN / světlostí a drsnost)
nařízený průměr (nepovinný parametr umožňující „vnutit“ DN),
potřeba větve [l/s] (možno použít jednoduchý kalkulátor), 
denní nerovnoměrnost,
hodinová nerovnoměrnost.

Parametry uzlů

geodetická výška [m n. m.]
odběr [l/s]
současnost (možno použít přehledný panel s jezdcem)
požadovaný tlak [m]

Parametry zdrojů:

 (geodetická výška [m n. m.]) a dopravní výška čerpadel [m] pokud jsou ve schématu použita.

3) Vlastní výpočet dimenzí, tlaků a ztrát lze provést podle Mannigových nebo Ševelevových vzorců. K vyvažování okruhů je použita Lobačev - Crossova iterační metoda.

Výsledky výpočtů i zadání zobrazí program v přehledných formulářích. Formuláře je možno tisknout nebo ukládat do souborů ve formátu  RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word).

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Výpočet vodovodní sítě

25.01.18  

Manuál