Podélný profil vodní toky

Popis:

Programy slouží k sestavení výkresu podélného profilu vodního toku (včetně příčných řezů).

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, nivelety jednotlivých linií a pod. zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení a pod.

Výkresy profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.

Pro odečítání trasy přímo z výkresu (ze situační mapy) spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na Podélný profil navazuje program Kubatury, hydraulika.

 

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Podélný profil - vodní toky

12.03.19  

Manuál