Podélný profil voda, plyn

 

Popis:

Programy slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodovodu nebo plynovodu. 

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení a pod.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.

Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na Podélný profil navazuje program Kubatury, výkaz výměr rozpočet.

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Podélný profil - voda, plyn

25.01.18  

Manuál

Upgrade na ver. 4: novinky, ceny

Příklady vygenerovaných výkresů

Vodovod