Podélný profil komunikace

Popis:

Programy slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy komunikace (včetně příčných řezů).

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, niveletu komunikace, poloměry výškových a směrových oblouků a další údaje zadává projektant do seznamů na datových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení a pod.

Výkresy podélného profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu od verze LT 98, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.

Pro odečítání trasy přímo z výkresu spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na Podélný profil navazuje program Kubatury.

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Podélný profil - komunikace

31.05.19  

Manuál

Upgrade na ver. 4: novinky, ceny