Podélný profil kanalizace

Popis:

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy kanalizace

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, šachet, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení a pod.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG.

Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Na Podélný profil navazuje program Kubatury, výkaz výměr rozpočet.

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Podélný profil - kanalizace

16.04.18  

Manuál

Upgrade na ver. 4: novinky, ceny

Příklady vygenerovaných výkresů

Kanalizace